In 2018 startte Trebbe met het Experiment Ritme. Binnen dit traject kwam een aantal innovatieve pilots samen, die onder andere leidden tot het werken in een vast ritme. Om dit te bereiken werd er vanuit multidisciplinaire teams gewerkt die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor een dagproductie. Daarnaast werd gewerkt met just-in-time leveringen. Het uiteindelijke doel van dit experiment was een stap zetten richting een hogere leverbetrouwbaarheid waardoor voor start bouw al een definitieve opleverdatum verstrekt kan worden.

Het Experiment Ritme: de resultaten

Hoe het Experiment Ritme heeft uitgepakt, waarom en hoe Trebbe het heeft aangepakt, wat de consequenties zijn, hoe het door de betrokkenen is ervaren, wat het heeft opgeleverd en wat ze ermee gaan doen? Dat zie je in onderstaande film en in het boekje dat Trebbe maakte