Omschrijving

Als je je organisatie wilt transformeren naar een Lean & Learn organisatie, krijg je bij het doorvoeren van de veranderingen vaak te maken met hardnekkige patronen in de teams of organisatie.  Als de samenwerking tussen de teams of teamleden stagneert, gedragspatronen hardnekkig zijn, nieuwkomers oud of ongewenst gedrag overnemen of een verandering steeds maar stokt, dan ligt dat vaak niet aan individuele professionals, maar aan het systeem. Individuele professionals coachen op hun interacties heeft dan meestal geen blijvend effect. En zo is het nog niet zo eenvoudig om het 'Iedere dag beter'-gedachtegoed in het DNA van de organisatie te krijgen en duurzame verandering te realiseren.
 

In deze training duik je in de onderstroom van teams en organisaties. Je leert daar op een systemische manier naar kijken en ook zo te denken en handelen. Je doet kennis, ervaring en inzicht op over de grondprincipes van het systemisch werk en veelvoorkomende dynamieken in systemen. Je leert je focus te verleggen naar het systeem en van daaruit de logica te verkennen van terugkerend gedoe in teams en de organisatie om vervolgens interventies te kunnen doen. Je verrijkt jouw leiderschapsstijl met het systemisch perspectief en kunt je gesprekspartnersmeenemen in een andere manier van kijken. Het resultaat is dat jij en jouw teams belemmerende patronen kunnen doorbreken en andere oplossingen zien waardoor het systeem vitaler en effectiever functioneert.

Wat levert de Training Systemisch waarnemen & handelen in de praktijk op?
Na het afronden van de opleiding kun je:

 • naar teams en organisaties kijken met een systemische bril en veelvoorkomende patronen en dynamieken herkennen in teams, organisaties en netwerken;
 • je zintuigen (gewaar-zijn) als instrument benutten zodat je signalen van het systeem waarneemt;
 • werken vanuit de systemische basishouding: helder je eigen plek innemen, bewust van je oordelen, meerzijdig partijdig luisteren en terughoudend handelen;
 • systemische kennis en inzichten vertalen naar verkennende vragen en interventies, zodat leidinggevenden en teams beter kunnen doen waarvoor ze bestemd zijn;
 • vanuit een ander perspectief kijken naar weerstand in teams bij het implementeren van het Lean & Learn gedachtegoed.
Wil je meer informatie? Neem contact op

De training bestaat uit 4 blokken van 2 dagen. Je maakt kennis met de theorie en er is veel tijd om van en met elkaar te leren, te experimenteren en uit te proberen aan de hand van reële praktijksituaties. De nadruk ligt op zelf ervaren en doen. Je werkt steeds met je eigen praktijkvragen en met die van anderen. De blokken zijn impulsen, tussen de blokken experimenteer je in jouw dagelijkse praktijk en voer je een praktijkopdracht uit.

Samen met andere ondernemers, directeuren en (leidinggevende) professionals duikje in het diepe. Je leert van en met elkaar en oefent op elkaars praktijkvoorbeelden. 

Opzet training

Systemisch waarnemen
In het eerste blok staat kijken met systemische bril centraal. Je leert om vanuit een open nieuwsgierige houding waar te nemen en vragen te stellen. Je maakt kennis met de systemische basisbehoeften en ontdekt wat samenwerkingsverbanden nodig hebben om stevig en flexibel te zijn. Je past de kennis toe op situaties uit je eigen werkpraktijk en die van je collega deelnemers, zodat je meteen al anders kijkt naar hardnekkige problemen. Je ontdekt wat je vanuit jouw plek kunt bijdragen aan de vitaliteit van teams en de organisatie. 

Verdiepen van de systemische bril
Je verdiept je systemische kijk en onderzoekt veel voorkomende energielekken in organisaties. Denk bijvoorbeeld aan weerstand, of het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing. Je leert veelvoorkomend gedoe rondom plekken in teams te herkennen: bij meerdere teams tegelijk horen, belaste plekken, nog bezette en onduidelijke plekken, omgaan met boventalligen of tijdelijke inhuur in een team. Verder ga je aan de slag met thema’s als fusie, bedrijfsopvolging of overname, starten en opheffen van teams of functies. Ook maak je een eerste start met een systemische verkenning. 

Doen: systemische verkenning en diagnose
Je oefent met het verkennen van taaie organisatievraagstukken en verschillende vormen om het systeem in beeld te brengen: tekenen, tafelopstellingen en werken met vloerankers. Hierbij word je uitgenodigd om je systemische antennes vol aan te zetten en systemische vragen te stellen als interventie. Je ontdekt ook je eigen patronen en ervaart hoe je helder en stevig je plek inneemt en anderen helpt eigenaarschap voor hun plek te nemen. Je verdiept jouw systemische basishouding, oefent met meerzijdig partijdig luisteren en terughoudend helpen, zodat je het zelfoplossend vermogen van en in jouw organisatie aanwakkert.

Je systemische toolbox uitbreiden
Tot slot verdiep je je systemische kijk op teamontwikkeling en breid je je toolbox uit om systemische interventies te doen. Je leert een aantal opstellingsvormen te begeleiden zoals een teamopstelling, scenario-opstelling en product-marktopstelling.

Voor wie

Dga's, directeuren, managers & (leidinggevende) professionals die actief betrokken zijn bij de implementatie van het Lean & Learn gedachtegoed

Investering € 3.945,- excl. BTW

Inclusief maaltijden en studiemateriaal.

Overnachten: € 120,- excl. btw per nacht,
inclusief ontbijt.

Inschrijven
Duur van training
Dag 1 09:30 uur - 17:00 uur Blok 1
Dag 2 09:30 uur - 17:00 uur Blok 1
Dag 3 09:30 uur - 17:00 uur Blok 2
Dag 4 09:30 uur - 17:00 uur Blok 2
Dag 5 09:30 uur - 17:00 uur Blok 3
Dag 6 09:30 uur - 17:00 uur Blok 3
Dag 7 09:30 uur - 17:00 uur Blok 4
Dag 8 09:30 uur - 17:00 uur Blok 4
Beschikbare data
 • Optie 1
 • Blok 1: 7 februari / 8 februari
 • Blok 2: 8 maart / 9 maart
 • Blok 3: 4 april / 5 april
 • Blok 4: 10 mei / 11 mei

Lees de ervaringen van deelnemers

De training is ontwikkeld door het Bert Hellinger Instituut Nederland (BHIN) in samenwerking met LearningWaves.
Het Bert Hellinger Instituut Nederland is sinds 2000 hét opleidings-, kennis- en onderzoekscentrum voor systemisch werk. In Nederland stonden zij aan de wieg van de eerste ontwikkelingen van het systemisch werk. Hun werkveld is breed en richt zich op bedrijven en organisaties, persoonlijke ontwikkeling, ziekte en gezondheid, onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. In al deze sectoren onderzoeken zij samen de verschillende thema’s die aan de orde gesteld moeten worden.

Voor wie

Dga's, directeuren, managers & (leidinggevende) professionals die actief betrokken zijn bij de implementatie van het Lean & Learn gedachtegoed

Investering € 3.945,- excl. BTW

Inclusief maaltijden en studiemateriaal.

Overnachten: € 120,- excl. btw per nacht,
inclusief ontbijt.

Inschrijven
Duur van training
Dag 1 09:30 uur - 17:00 uur Blok 1
Dag 2 09:30 uur - 17:00 uur Blok 1
Dag 3 09:30 uur - 17:00 uur Blok 2
Dag 4 09:30 uur - 17:00 uur Blok 2
Dag 5 09:30 uur - 17:00 uur Blok 3
Dag 6 09:30 uur - 17:00 uur Blok 3
Dag 7 09:30 uur - 17:00 uur Blok 4
Dag 8 09:30 uur - 17:00 uur Blok 4
Beschikbare data
 • Optie 1
 • Blok 1: 7 februari / 8 februari
 • Blok 2: 8 maart / 9 maart
 • Blok 3: 4 april / 5 april
 • Blok 4: 10 mei / 11 mei

Andere trainingen

Training Lean & Learn Professional Training voor professionals, middenmanagement, teamleiders en afdelingsverantwoordelijken die werken in een productie- of kantooromgeving en processen willen verbeteren en willen innoveren. Deze training geeft handvatten en methodieken om dat voor elkaar te krijgen. Je leert op een andere manier naar je organisatie kijken en naar jouw rol daarin. € 3.150,- excl. BTW Inschrijven Meer informatie
Master in Business Learning De vierjarige Master in Business Learning (MBL) is een traject voor directeuren, eigenaren, managers en leidinggevenden die al een tijdje met Lean & Learn aan de slag zijn en echt een transformatie willen realiseren. Onder intensieve begeleiding ontwikkel je jezelf (jouw rol als coach) en je organisatie om een stabiele basis en teamflow te creëren en je doelen te behalen. € 13.500 per jaar,- excl. BTW Inschrijven Meer informatie
Training Lean & Learn Communicatievaardigheden Training voor mensen die al een tijdje met Lean & Learn in de praktijk aan de slag zijn en het effect van hun communicatie- en coachingsvaardigheden willen verbeteren, zodat teamleden nog beter gaan samenwerken. Je leert hoe je jouw rol beter kunt pakken en hoe je je teamleden faciliteert om het beste in zichzelf naar boven te halen. € 3.150,- excl. BTW Inschrijven Meer informatie